Tillitskvinner

President Monica Faye (2021-2023)

Visepresident Hilde Lunde  (2020-2022)

Kasserer Tove Børresen (2021-2023)

Sekretær Gur Vallevik Håbjørg (2021-2023)

Styremedlem Hosnia Aman Nazari(2020-2022)

Suppleant May–Brit Bastiansen (2021-2023)


Programkoordinator Tove Børresen (2020-2022)

Ass. programkoordinator Anne Mari Pedersen (2021-2023)

 

Gjeldende fra 1.10.2021