Prosjekter

NORGESUNIONS PROSJEKTPRIS 2013

Under R&L-møtetet i Arendal 2014, ble Oslo Soroptmistklubb overrakt Norgesunionens proskjektpris for Mapula-prosjektet vårt. 

 

SIE-PRIS 2014

En ny påskjønnelse til klubben vår, pris fra Europa-unionen: 

"SIE Best Practice Awards 2015 ECONOMIC EMPOWERMENT CATEGORY"

WINNER: Soroptimist International Club of Oslo (Norway) for the project “Mapula Embroidery”

 

SØR-AFRIKAUNIONENS 50-ÅRSJUBILEUM

Vårt medlem Monica  Faye fikk gleden av å delta på Sør-Afrikaunionens 50-årsjubileum ((Soroptimist International South Africa -SISA) i  Port-Elizabeth, Sør-Afrika i september 2015.  Her kan du lese hennes referat fra et spennede opphold.

 

 

To stolte delgater mottar prisen