Klubbens prosjekter

Mapula broderiprosjekt (Oppstart januar 2012) Mapula-prosjektet i Winterveld utenfor Pretoria, Sør-Afrika, gir kvinner mulighet til å forsørge seg selv og storfamilien uten å måtte forlate townshipen. Kvinnene broderer blant annet vesker, putevar og veggtepper for salg. Alle netto midler utover utgifter går til prosjektet, og vi skal i første om gang kjøpe inn industrisymaskiner slik at de kan sy sammen produktene raskt og effektivt. (Les mer i brosjyren)

Innsamling av leker (Oppstart 2009) Oslo soroptimistklubb bidrar med leker til barna to ganger i året. Barna får beholde lekene. To mindre kommunale asylmottak i Oslo mottok barneleker fra år 2009. Begge mottakene ble lagt ned høsten 2012. Oslo Soroptimistklubb vil fortsette å samle inn leker, nå til Oslo krisesenter.

Samtalegruppe for innvandrerkvinner. (Oppstart 2008) Prosjektets formål er å gi noen innvandrerkvinner i Oslo muligheten til å snakke norsk i trygge omgivelser. I tillegg skal det være en arena for kvinnene til å bli kjent med norske damer og norske forhold, samtidig som det gir oss en mulighet til å bli kjent med kvinner fra andre kulturer. Gruppen møtes hver fjortende dag i Tidemandstuen frivillighetssentral. Så langt vi har mulighet til det gir vi også praktisk assistanse der det er behov, for eksempel leksehjelp

Håndkleinnsamling til Alternativ Jul (Oppstart 2006) Alternativ Jul er et idealistisk arrangement for alle som faller utenfor den tradisjonelle familiejulen i Oslo. Oslo soroptimistklubb bidrar til arrangementet med rene håndklær slik at deltakerne skal få mulighet til å ta en dusj i forbindelse med julefeiringen. 

Felles 8.-marsmøte (uklar oppstart)
Samle klubbene i nærområde til felles feiring av Kvinnedagen. Vertsrollen roterer mellom klubbene i Bærum, Asker, Oslo Nordstrand, Oslo 2 og Oslo.