Litt historikk

Osloklubben var Norges første klubb

Verdens første soroptimistklubb ble stiftet i Oakland, California i 1921. Den første klubben i Europa ble The Soroptimist Club of Greater London i 1923 og ble fulgt av en klubb i Paris i 1924.

I 1928 ble det enighet om å danne The European Federation of Soroptimist Clubs, og denne ble forenet med liknende føderasjoner i Soroptimist International Association - SIA. Norge kom med i SIA da Oslo Soroptimistklubb ble stiftet i 1933 som den første klubben i Norden. Det var Dr. Suzanne Noel som var klubbens gudmor.

Stifteren av klubben var Hanne Henriette Bryn. Hun og Mimi Sverdrup Lunden satte seg i sving og kontaktet flere kvinner og det ble 33 chartermedlemmer. Den første presidenten var Inger Tostrup Martens. I 1938 fikk Norge sin andre klubb i Bergen, og i 1939 ble Norgesunionen stiftet.

Livet i Osloklubben gikk videre, men den 27. februar 1941 ble klubben oppløst. Det ble holdt private møter under krigen. I 1946 var den internasjonale forbindelse mellom klubbene i gang igjen. Den 4. juni samme år overrakte presidenten i Europaføderasjonen Dr. M.M. Garot, Osloklubbens charter, og klubben ble offisielt innviet.

I 1948 gikk presidentskapet i Europaføderasjonen over til Norge, og Mary Barratt Due ble president med Inger Tostrup Martens som sekretær. Osloklubben ble vertskap for årlige guvernørmøter. I 1950 ble det holdt et stort internasjonalt møte i Oslo, og takket være Mary Barratt Due, ble det en suksess.

Klubbens 20 årsjubileum i 1953 ble holdt på Continental med 90 gjester. Det var siste gang Dr. Noel besøkte klubben.

25 års-jubileet ble feiret på Biltmore med 120 gjester. Fra 1963 - 1965 hadde Osloklubben Norgesunionens styre, Aadel Bulow-Hansen var president og Solveig Garborg var sekretær.

40 års-jubileet i 1973 ble feiret iHåndverkeren med 106 gjester. Janna Ullmann var president da. I 1973 fikk Oslo sin fadderklubb - da ble Oslo II stiftet, og Janna Ullmann var gudmor.

50 års-jubileum i 1983 ble holdt i Oslo Militære Samfund med 73 deltakere. Esther Fladmoe var president, og hun utropte Inger Tostrup Martens til æresmedlem på jubileet

Esther Fladmoe og Inger Tostrup Martens 60 års-jubileet i 1993 ble holdt i Den Gamle Logen. Liv Sandsdalen var president. 5 bord med plass til 40 deltakere var dekorert med ting som karakteriserte fem av de medlemmene som har betydd mye for klubben: Madame Suzanne Noel, Inger Tostrup Martens, Mary Barratt Due, Hanne Henriette Bryn og Hanna Lund.

I 1994 gikk 6 medlemmer fra tidligere Oslo III over til vår klubb. Deres klubb ble oppløst. 70-årsjubileet i 2003 - da ble festen holdt på hotell Bristol - 27 deltakere. Anna Marie Moesmand overtok presidentvervet fra Guri Vallevik Håbjørg.

I 2008 feiret vi 75- årsjubileum. I jubileumsåret var Åsta Sørensen president.

80-årsjubileet ble feiret på Ltteratturhuset i 2013, et samarrangement med Oslo 2, 40 år og Oslo-Nordstrand, 25 år. 80 personer deltok. Hilde Lunde var president.


Møter og sammenkomster

I den første tiden hadde klubben møte annenhver lørdag, men de gikk over til å møte hver tredje uke. På julemøtet i 1936 ble det en diskusjon over emnet "Har kvinner evner som organisator og leder?” Og så står det "håndarbeid kan tas med". Senere gikk vi over til å møter en gang i måneden.

Under krigen, da klubben var oppløst, ble det holdt private møter. Ragnhild Nielsen hadde siden klubbens start i 1933 holdt "Åpent hus" for soroptimister en gang i måneden. Janna Ullmann overtok denne tradisjonen og som Else Jansen overtok etter henne. Janna Ullmann begynte også med sherryklubb" etter hvert klubbmøte. Charlotte Minde overtok etter Janna. I flere år møttes soroptimister på Blom om lørdagene. Senere startet vi opp med formiddagstreff på Kaffistova siste onsdag i måneden. Pr. 2011 er disse formiddagstreffene på Det norske teateret siste tirsdag i måneden.


Det er mange medlemmer som har betydd mye for klubben

Hanne Henriette Bryn - klubbens stifter og æresmedlem i 1960.

Inger Tostrup Martens - klubbens første president, Unionspresident 1939 - 1946, sekretær i Europaføderasjonen 1948 -1950, nedla et stort arbeid i Norsk Soroptima og forarbeid til mange klubber i Norge. Æresmedlem i 1983.

Mary Barratt Due president i Osloklubben 1939 - 1945. Europeisk føderasjonspresident 1948-1950. Startet ”The Link" i 1950. Hun uttaler i nr.1/1950 "What a joy it is to be able to write to you all at one time". Mary var æresmedlem av alle norske soroptimistklubber.

Hanna Lund - hun holdt det første yrkesforedraget i klubben (bibliotekar). Hun har skrevet heftet "Hvilken personlig innsats forlanges det av en soroptimist?"Den fineste veileder i soroptimistverdenens åndsproblemer. Hun var klubbens ideolog. Æresmedlem i 1963.

Aadel Bulow-Hansen -medlem fra 1947. President i klubben 1950 - 1951. Guvernør 1952 - 1956. Unionspresident 1963 - 1965. Den landskjente fysioterapeuten samarbeidet med lege Trygve Bråtøy om den såkalte "psykomotoriske behandling" og ble i 2000 valgt til århundrets fysioterapeut i Norge.

Else Jansen - kom med i 1959 og ble tidlig klubbsekretær. Hun var med i student- og stipendiatarbeidet. Hun var landssekretær fra 1976- 1990 og suppleant til 1994.

Dagny Bull Heyerdahl - visepresident 1958 - 1960 og president 1960 - 1962. Hun har vært i Unionens lovkomite og president i Føderasjonens lovkomite i 4 år. Hun var jurist og til uvurderlig støtte for styrer i klubben.

Esther Fladmoe - president 1983-1984. Hun etterfulgte sin mor Mary Barratt Due i klubben. Klubben har i årenes løp hatt mange møter i Barratt Dues musikkinstitutt i Lyder Sagensgate.

Charlotte Minde - president i klubben 1970 - 1971. Hun var sammen med Dagny Bull Heyerdahl en reisende mbassadør for klubben - utenom de delegerte.

Æresmedlemmer: Inga Bjørnson - Mary Barratt Due - 1952 - Hanne Henriette Bryn - 1960, Hanna Lund - 1963 - Inger Tostrup Martens - 1983