Program våren 2021

Mandag 11. januar
Berit Smestad Paulsen forteller om arbeidet sitt i Mali
Møtet foregår på Zoom.  Lenke sendes ut i forkant

Mandag 8. februar kl 18.30
Årsmøte
Møtet foregår på Zoom.  Lenke sendes ut i forkant

Mandag 8. mars kl 19.00
Ansv.: Gruppen for Kultur og gjester
KVINNEDAGEN: 
Signe Holta Ringertz holder foredraget 
 "KOPPER OG KORONA"
Møtet foregår på Zoom.  Lenke sendes ut i forkant

Mandag 12. april kl 19.00
Ansv.: Gruppen for Kvinner og utdanning

Foredrag ved Hilde Mobekk, PhD kandidat ved Oslo Met Institutt for Atferdsvitenskap.  Hun skal snakke om begrepet Nudging(dulting i norsk oversettelse). Dette er en del av hennes PhD som hun leverer inn nå i april. Eksperimentet hun kommer til å fortelle om ble utført rett før Covid19 pandemien. A Field Experiment on Nudging Hygienic Behavior. 
Møtet foregår på Zoom.  Lenke sendes ut i forkant


Mandag 10. mai
Ansvar: Gruppen for Kvinner i krise

Mandag 14. juni

------------------------------------------------------------------------------------

NB!  P.g.a. koronasituasjonen  vil ikke møtene holdes i Tidemandstuen foreløpig, men vil foregå digitalt!
Ta kontakt med Hilde Lunde dersom du ikke har fått tilsendt lenke til kveldens møte.

Møtene holdes vanligvis i Tidemandstuen, Tidemandsgt. 44 kl. 19.00, om ikke annet er avtalt.

Meld fra hvis forfallet skyldes arbeid. Husk også å melde besøk i andre klubber.

Seniormedlemmer møtes, om det passer,  den siste tirsdag i måneden på Det norske teater kl. 11.30, (adresse: Kristian IVs gate 8) Man tar en kopp kaffe sammen, og lytter til ”Lunsj og lyrikk”. Tove Bakken sender nærmere info om aktuelle datoer fordi programmet kan bli endret.

President: Anne Mari Pedersen, 922 23902, annemari.pedersen@gmail.com Sekretær: Hilde Lunde, 97720243, hlunde@oslomet.no. Forfall til møter meldes helst til kveldens vertinner via SMS (eller til Hilde Lunde). Endring av medlemsopplysninger (tlf. adresse, epost mm). Sendes til Tove Børresen, toveborresen@gmail.com