Program høsten 2020

Tirsdag 15. september
Sted: Rodeløkka kolonihage, Toppen
Baldishol-teppet ved Kurator Cathrine Lorange fra Nasjonalmuseet
Ansv.: Gruppen Kultur og gjester

Mandag 12. oktober
Sted: St. Hanshaugen seniorsenter, Lovisenberggate 4E
Berit Smestad Paulsen, leder for Utdanningsfondet forteller om Utdanningsfondet
Ansv.: Gruppen Kvinner og utdanning

Mandag 9. november  AVLYST P.G.A. KORONASITUASJONEN
Sted: St. Hanshaugen seniorsenter, Lovisenberggate 4E
Overlege på Overgrepsmottaket Eline Thorleifsson vil fortelle om jobben hun og kollegene gjør ved   mottaket
Ansv.: Gruppen Kvinner i krise

Mandag 14. desember
Sted: St. Hanshaugen seniorsenter, Lovisenberggate 4E 
Julemøte
Ansv.: Styret

------------------------------------------------------------------------------------

NB!  P.g.a. koronasituasjonen  vil ikke møtene holdes i Tidemandstuen i høst!

Møtene holdes vanligvis i Tidemandstuen, Tidemandsgt. 44 kl. 19.00, om ikke annet er avtalt.

Meld fra hvis forfallet skyldes arbeid. Husk også å melde besøk i andre klubber.

Seniormedlemmer møtes, om det passer,  den siste tirsdag i måneden på Det norske teater kl. 11.30, (adresse: Kristian IVs gate 8) Man tar en kopp kaffe sammen, og lytter til ”Lunsj og lyrikk”. Tove Bakken sender nærmere info om aktuelle datoer fordi programmet kan bli endret.

President: Anne Mari Pedersen, 922 23902, annemari.pedersen@gmail.com Sekretær: Hilde Lunde, 97720243, hlunde@oslomet.no. Forfall til møter meldes helst til kveldens vertinner via SMS (eller til Hilde Lunde). Endring av medlemsopplysninger (tlf. adresse, epost mm). Sendes til Tove Børresen, toveborresen@gmail.com