Program våren 2020

Mandag 13. januar
Jan Christian Mollestad snakker om Pratibha og Aksel Jenssen.
Fra boet etter Pratibha Jenesen har Utdanningsfondet blitt tilgodesett med midler
5-minutter: Monica Faye
Vertinner: Liv Sandsdalen og Merethe Magelssen

Mandag 10. februar
Årsmøtesaker med valg og regnskapsgjennomgang
Arbeid i prosjektgrupper!
5-minutter. Guri Vallevik Håbjørg
Vertinner: Tove Bakken og Mona Wiger

Mandag 9. mars   AVLYST pga. koronasituasjonen
Prosjekt «God Jul lille venn»  v/Anniken Hjelde
5-minutter: Bjørg Lehmann
Vertinner:  Giske Edvardsen og Kari Sarnes

Mandag 20. april  AVLYST pga. koronasituasjonen
Baldishol-teppet ved Kurator Cathrine Lorange fra Nasjonalmuseet
Diskutere: R & L- møtet 2020!
5-minutter: Tove Børresen
Vertinner: Inger-Helene Kveiland og Ingvild Moberg

24.-16. april 
R &L-møte
Sted: Trondheim

Mandag 11. mai  AVLYST pga. koronasituasjonen
Medlemmer forteller:
Berit om utdanningsfondet 30 min. Monica om FN sambandet 30 minutter.
Giske om distrikskontakt 10 minutter. Mona om Fokuskontakt 10 minutter.

Bursdagsfeiring! Vi overrasker med noe godt.
Vertinner: Hilde, Anne Mari og Giske

5. - 7. juni  AVLYST pga. koronasituasjonen
Nordiske dager Ringerike klubben arrangerer treff på Sundvollen.
Flest mulig bør delta disse dagene. Det er spennende, og det er kort reisevei!

Mandag 8. juni 

Sommermøte.
Egen komite m/ Devi som leder

 

------------------------------------------------------------------------------------

Møtene holdes i Tidemandstuen, Tidemandsgt. 44 kl. 19.00, om ikke annet er avtalt.

Meld fra hvis forfallet skyldes arbeid. Husk også å melde besøk i andre klubber.

Seniormedlemmer møtes, om det passer,  den siste tirsdag i måneden på Det norske teater kl. 11.30, (adresse: Kristian IVs gate 8) Man tar en kopp kaffe sammen, og lytter til ”Lunsj og lyrikk”. Tove Bakken sender nærmere info om aktuelle datoer fordi programmet kan bli endret.

President: Anne Mari Pedersen, 922 23902, annemari.pedersen@gmail.com Sekretær: Hilde Lunde, 97720243, hlunde@oslomet.no. Forfall til møter meldes helst til kveldens vertinner via SMS (eller til Hilde Lunde). Endring av medlemsopplysninger (tlf. adresse, epost mm). Sendes til Tove Børresen, toveborresen@gmail.com