Program våren 2019

Møtene holdes i Tidemandstuen, Tidemandsgt. 44 kl.19.00, om ikke annet er avtalt.

Mandag 14. januar
Yrkesforedrag ved Marina Horntvedt
5 minutt v/Liv Olden
Vertinner: Inger Helene Kveiland og Ingvild Moberg

Mandag 11. februar
A) Årsmøte med valg og regnskapsgjennomgang
B) Drøfte pågående og framtidige prosjekt
5 min v/Tove Børresen
Vertinner: Tove Bakken og Giske Edvardsen

Mandag 11. mars
Sex og politikk
v/ Marianne Støle- Nilsen som har arbeidet i Sex & Politikk i forhold til FNs bærekraftmål
5 min v/ Guri Vallevik Håbjørg
Vertinner: Liv Sandsdalen og Kari Sarnes 

Mandag 8. april
A) Forberede til R &L i Fredriksstad 26.4 - 28.4.
B)  Vi leser alle samme bok og diskuterer den.  Bok: Karens jul av Amalie Skram
5 minutt v/ Ingvild Moberg
Vertinner: Merete Magelsen  og Anne Mari Pedersen 

27.-28. april
Landsmøte i Fredrikstad
Representantskapsmøte i Fredrikstad
Flest mulig bør delta disse dagene. Det er spennende og det er kort reisevei!

Mandag 13. mai
Yrkesforedrag ved Devi Pandey
5 minutt v/ May-Brit Bastiansen
Vertinner: Ragnhild Skadal og Anne Vestheim 

Lørdag 15. juni  i  Kongsvinger
Besøk på Kvinnemuseet, Løkkegata 35, Kongsvinger.
Omvisning og etter ønske selv se de tre faste utstillinger:
Om kvinnesakshistorie
Om barndom og sosialisering
Om Dagny Juel
Være sammen med soroptimister fra Kongsvinger!

------------------------------------------------------------------------------------
 Meld fra hvis forfallet skyldes arbeid. Husk også å melde besøk i andre klubber.

Seniormedlemmer kan møtes den siste tirsdag i måneden på Det norske teater kl. 11.30, (adresse: Kristian IVs gate 8) Man tar en kopp kaffe
sammen og lytter til ”Lunsj og lyrikk”

President: Mona Christine Wiger, 92605357, monachristine.wiger@ski.kommune.no
Sekretær: Hilde Lunde, 97720243, hlunde@oslomet.no. Forfall til møter meldes helst til kveldens vertinner via SMS (eller til Hilde Lunde).
Endring av medlemsopplysninger (tlf. Adresse, epost adresse mm) sendes til Tove Børresen, toveborresen@gmail.com